Mede mogelijk gemaakt door

Encelia

Het afgelopen jaar is Hebron stapje voor stapje een nieuwe koers gaan varen. Een koers die beter past bij het Curaçao van nu en inspringt op de nood die op het eiland heerst. Een koers die het voor Hebron mogelijk maakt om meer kinderen en jongeren te helpen en ook ouders de helpende hand te bieden. Daarom heeft het Hebron-team besloten per januari 2013 van naam te veranderen. De nieuwe naam is Encelia, de woestijnbloem die bloeit als de regen valt. Zie www.hebron.an voor meer informatie.

Vanaf begin 2013, zullen er binnen Encelia twee  gebieden zijn die de kern vormen van het werk, namelijk preventie en crisisopvang.

De preventieactiviteiten vinden plaats op scholen, buurtcentra en naschoolse opvang. Het programma dat wordt uitgevoerd heet ‘Wak bo Kaya’ en betekent vrij vertaald ‘Pas op je tellen’
Het is een karaktervormend leefstijlprogramma gebaseerd op het succesvolle programma ‘No apologies’ dat ook in Nederland wordt ingezet op scholen. De doelgroep voor preventie is 11-18 jaar.

hebron

Hiernaast is er het crisisopvang-observatiecentrum. Dit centrum biedt plaats voor jaarlijks zo’n 30 kinderen die vanuit een (acute) crisissituatie worden opgevangen. De plaatsing gebeurt door de twee officiële instanties die hiertoe op Curaçao bevoegd zijn. Binnen het crisisopvang-observatiecentrum wordt er begeleid en behandeld in samenwerking met andere instanties. De opvang is kortdurend en gericht op terugplaatsing van het kind. Parallel aan de opvang en begeleiding van het kind wordt er middels gezinsbegeleiding ingezet op de vergroting van competenties van ouders zodat deze worden ondersteund en gestimuleerd om de opvoeding weer op zich te nemen. Deze vorm van hulpverlening is relatief nieuw op het eiland en wordt door vrijwel alle jeugdhulpverleningsinstanties op Curaçao  als een positieve aanvulling gezien op het bestaande aanbod. Het centrum hoopt begin 2013 haar deuren te kunnen openen.

De visie voor de toekomst richt zich op het creëren van een dorp met meerdere vormen van hulpverlening op landgoed Veeris in Willemstad. Dit landgoed heeft Stichting Vrienden van De Hoop aangekocht. Dit is de stichting die fondsen werft in Nederland voor Encelia. Deze fondsen zijn nodig om professionele opvang voor kinderen te organiseren.
Op dit moment verblijven de vrijwilligers van Encelia op het landgoed en wordt er gewerkt aan de bouw van kantoor en trainingsruimte voor preventie.  De ruimte voor de crisisopvang zal de komende jaren op een andere locatie gehuisvest worden. Het is de bedoeling dat na een aantal jaar ook het crisisopvang-observatiecentrum verhuist naar landgoed Veeris.

Bartjan is projectleider/coördinator van het crisisopvang-observatiecentrum.  Dit betekent dat hij samen met een aantal vrijwilligers gedurende de eerste fase bezig is met de ontwikkeling van beleidstukken en protocollen, het sluiten van samenwerkingscontracten,  het opstellen van het exacte zorgaanbod,  het indienen van subsidieaanvragen bij particulieren en overheid, etc.
De tweede fase zal zijn rol verschuiven naar teamleider van het centrum waarbij het projectmanagement ook voor zijn rekening zal blijven.

Zie www.hebron.an voor meer informatie

Fondsenmeter

fondsenmeterpng

Inmiddels is er een financiële buffer opgebouwd dankzij onze sponsors en de opbrengst van een aantal acties. We zijn nog op zoek naar sponsors die structureel willen ondersteunen, om een zo stabiel mogelijke situatie te krijgen. Qua structurele sponsoring zitten we op het percentage dat u ziet op de fondsenmeter. Wilt u ook structureel sponsoren? Dit kan al voor een tientje per maand!

Nieuwsbrief

Vul hier uw naam en email adres in als u onze nieuwsbrief of gebedsbrief wilt ontvangen.
Nieuwsbrief
GebedsbriefArchief nieuwsbrieven

Hier vindt u de voorgaande nieuwsbrieven: Archief
Volg de acties op facebook!